cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thịt lọc không xương
Thịt đùi cừu không xương ướp lạnh (Leg), Nhà sx: Midfield Meat International Pty Ltd... (mã hs thịt đùi cừu kh/ mã hs của thịt đùi cừu)
Vai cừu ướp lạnh nguyên khối không xương, chưa đóng gói bán lẻ mới 100% (CHILLED BONELESS LAMB SQUARE CUT SHOULDER)... (mã hs vai cừu ướp lạn/ mã hs của vai cừu ướp)
Đùi cừu không xương đông lạnh- Thùng 15kg#&VN... (mã hs đùi cừu không x/ mã hs của đùi cừu khôn)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 02:Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ