cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Cá miếng bán kèm... (mã hs cá miếng bán kè/ mã hs của cá miếng bán)
Cá cuộn rong biển 3pcs... (mã hs cá cuộn rong bi/ mã hs của cá cuộn rong)
Cá dĩa (làm cảnh) size: 5-6 cm (Blue Diamond) Latine name: Symphysodon discus... (mã hs cá dĩa làm cản/ mã hs của cá dĩa làm)
Cá neon (làm cảnh) size: ML (Cardinals tetra) Latine name: Paracheirodon axelrodi... (mã hs cá neon làm cả/ mã hs của cá neon làm)
Cá tỳ bà (làm cảnh) size:4 cm (Loach ret.Hillstream) Latine name: Sewellia lineolata... (mã hs cá tỳ bà làm c/ mã hs của cá tỳ bà là)
Cá phượng hoàng (làm cảnh) size: XL (Electric Blue Ram Balloon) Latine name: M.ramirezi Electric Blue Balloon ... (mã hs cá phượng hoàng/ mã hs của cá phượng ho)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác