cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Cá bơn vỉ (Paralichthys olivaceus) Nhà sx: TSG KOREA, size 1.5-2kg/con, sống, dùng làm thực phẩm... (mã hs cá bơn vỉ para/ mã hs của cá bơn vỉ p)
Cá bơn vĩ sống, (Paralichthys olivaceus), cá dùng làm thực phẩm-da cá màu nâu đậm- size 1.0-1.8 kg, số lượng: 428 con... (mã hs cá bơn vĩ sống/ mã hs của cá bơn vĩ số)
Cá bống tượng (Oxycleotris marmorata)- Code: 79-004-NL... (mã hs cá bống tượng/ mã hs của cá bống tượn)
Cá bống tượng sống (Oxyeleotris marmorata)- code TS 854... (mã hs cá bống tượng s/ mã hs của cá bống tượn)
Cá kèo sống (Pseudapocryptes elongatus)- Code: 79-004-NL... (mã hs cá kèo sống ps/ mã hs của cá kèo sống)
Cá Khoai (Harpadon nehereus) Code: 79-004-NL- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs cá khoai harpa/ mã hs của cá khoai ha)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác