cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
cá sọc ướp lạnh (Fresh Striped Grunt Round) mã cssx: VN13690032- TSUKIJI FRESH MARUTO CO.,LTD... (mã hs cá sọc ướp lạnh/ mã hs của cá sọc ướp l)
CÁ NỤC... (mã hs cá nục/ mã hs của cá nục)
Cá cam- Thùng 20 kg... (mã hs cá cam thùng 2/ mã hs của cá cam thùn)
Cá Hồng nguyên con ướp lạnh
Cá Cam nguyên con đông lạnh
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác