cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Cá lóc... (mã hs cá lóc/ mã hs của cá lóc)
Cá sống nước ngọt (cá lóc), xuất xứ Việt Nam.... (mã hs cá sống nước ng/ mã hs của cá sống nước)
Cá bống tượng ướp đá (Oxyeleotris marmoratus). Code: SG/001NL... (mã hs cá bống tượng ư/ mã hs của cá bống tượn)
Đầu Cá Lóc Bông Giant snakehead fish head (Channa sp.),ướp đá. Moi 100%.... (mã hs đầu cá lóc bông/ mã hs của đầu cá lóc b)
Xương Cá Lóc Bông Giant snakehead fish bone (Channa micropeltes),ướp đá. Moi 100%. ... (mã hs xương cá lóc bô/ mã hs của xương cá lóc)
Fillet Cá Lóc Bông Giant snakehead fish fillet (Channa micropeltes),ướp đá. Moi 100%. ... (mã hs fillet cá lóc b/ mã hs của fillet cá ló)
Cá Lóc Bông Giant snakehead (Channa sp.),ướp đá (Đã làm sạch, bỏ đầu, ruột cá).1kg-1.1kg/con Moi 100%... (mã hs cá lóc bông gia/ mã hs của cá lóc bông)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác