cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

  • Phần I: ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
    • Chương 03: Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác
      • 0303 - Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
        • Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), Cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá bạc má (Rastrelliger spp.), cá thu (Scomberomorus spp.), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá khế jacks, cá khế crevalles (Caranx spp.), cá giò (Rachycentron canadum), cá chim trắng (Pampus spp.), cá thu đao (Cololabis saira), cá nục (Decapterus spp.), cá trứng (Mallotus villosus), cá kiếm (Xiphias gladius), cá ngừ chấm (Euthynnus affinis), cá ngừ ba chấm (Sarda spp.), cá cờ marlin, cá cờ lá (sailfishes), cá cờ spearfish (Istiophoridae), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus) (SEN)
Cá saba nguyên con đông lạnh... (mã hs cá saba nguyên/ mã hs của cá saba nguy)
Cá saba đông lạnh (Scomber Scombrus)... (mã hs cá saba đông lạ/ mã hs của cá saba đông)
Cá thu bỏ đầu, bỏ nội tạng đông lạnh 5 kg up... (mã hs cá thu bỏ đầu/ mã hs của cá thu bỏ đầ)
Cá thu bỏ mang, bỏ nội tạng đông lạnh 7 kg up... (mã hs cá thu bỏ mang/ mã hs của cá thu bỏ ma)
Cá nục hoa nguyên con đông lạnh Size 300/400gr... (mã hs cá nục hoa nguy/ mã hs của cá nục hoa n)
Cá nục nguyên con đông lạnh (Scomber australasicus) size 200-400gr/con... (mã hs cá nục nguyên c/ mã hs của cá nục nguyê)
CÁ THU NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH.QC: 20 KG/THÙNG, SIZE: 200/400, 1350 THÙNG.... (mã hs cá thu nguyên c/ mã hs của cá thu nguyê)
Cá nục hoa (Cá thu/saba-Mackerel/ Scomber scombrus) nguyên con đông lạnh... (mã hs cá nục hoa cá/ mã hs của cá nục hoa)
CÁ NỤC ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CON, SIZE 300-400G, 15KG/THÙNG, NSX: 11/2019, HSD: 11/2021... (mã hs cá nục đông lạn/ mã hs của cá nục đông)
Cá thu (scomber scombrus) nguyên con đông lạnh 400/600g/ con, NSX: Brodrene Sperre AS (M369)... (mã hs cá thu scomber/ mã hs của cá thu scom)
Cá nục hoa đông lạnh (Scomber Australasicus) size 500g; 15 kg/ thùng- không thuộc danh mục CITES; nhà sản xuấ t UCHIGEN JAPAN CO.,LTD... (mã hs cá nục hoa đông/ mã hs của cá nục hoa đ)
Cá nục gai đông lạnh(FROZEN PACIFIC MACKEREL), nhà SX:CHANGLE MINFA FOOD AQUATIC PRODUCTCO.,LTD., đóng gói 10kg/kiện, HSDT11/2021.Hàng không thuộc danh mục CITES... (mã hs cá nục gai đông/ mã hs của cá nục gai đ)
Cá Nục hoa/ Cá Thu (Cá Saba) nguyên con đông lạnh/Scomber Scombrus/ frozen atlantic mackerel whole round/ Size (300-500)g/ nhà sản xuất Brodrene Sperre AS, hàng mới 100%... (mã hs cá nục hoa/ cá/ mã hs của cá nục hoa/)
Cá sòng size 4/6- Thùng 15kg... (mã hs cá sòng size 4// mã hs của cá sòng size)
Cá nục hoa chế biến đông lạnh (Xuất theo tờ TKHQ số: 103035687750 ngày 09/12/2019)... (mã hs cá nục hoa chế/ mã hs của cá nục hoa c)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác