cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

  • Phần I: ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
    • Chương 03: Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác
      • 0303 - Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
        • Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), Cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá bạc má (Rastrelliger spp.), cá thu (Scomberomorus spp.), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá khế jacks, cá khế crevalles (Caranx spp.), cá giò (Rachycentron canadum), cá chim trắng (Pampus spp.), cá thu đao (Cololabis saira), cá nục (Decapterus spp.), cá trứng (Mallotus villosus), cá kiếm (Xiphias gladius), cá ngừ chấm (Euthynnus affinis), cá ngừ ba chấm (Sarda spp.), cá cờ marlin, cá cờ lá (sailfishes), cá cờ spearfish (Istiophoridae), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Cá Thu đao (Cololabis saira)... (mã hs cá thu đao col/ mã hs của cá thu đao)
Cá thu đao nguyên con đông lạnh size 100gr- 120gr... (mã hs cá thu đao nguy/ mã hs của cá thu đao n)
Cá cờ Marlin bỏ đầu, vi, bỏ nội tạng đông lạnh 30 kg up... (mã hs cá cờ marlin bỏ/ mã hs của cá cờ marlin)
Cá cờ sailfish bỏ đầu, vi, bỏ nội tạng đông lạnh 10 kg up... (mã hs cá cờ sailfish/ mã hs của cá cờ sailfi)
Cá thu đao đông lạnh (Cololabis Saira), size 50gram/up, NSX: 06/2019, HSD: 06/2021... (mã hs cá thu đao đông/ mã hs của cá thu đao đ)
Cá thu ATKA đông lạnh (PK: 11.15KGS/CTN- tên khoa học: Pleurogrammus monopterygius)... (mã hs cá thu atka đôn/ mã hs của cá thu atka)
Cá nục đông lạnh (Decapterus Maruadsi), Size 100-110 gram, NSX: 09/2019, HSD: 09/2021... (mã hs cá nục đông lạn/ mã hs của cá nục đông)
Cá Trứng đông lạnh-Frozen Capelin fish (1 gói 0.18 Kg). NSX: 14/11/2019. HSD: 14/11/2020... (mã hs cá trứng đông l/ mã hs của cá trứng đôn)
Cá thu đông lạnh- Tên khoa học là: Scomberomorus spp, Cá biển không trong danh mục CITES, 10kg/carton. NSX: T11/2019, HSD: T11/2021... (mã hs cá thu đông lạn/ mã hs của cá thu đông)
Cá Ngừ đông lạnh nguyên con (Sarda orientalis), size 1-2kg. NSX: Woosin Cold Storage Co., Ltd. Hàng không nằm trong danh mục cities quản lý... (mã hs cá ngừ đông lạn/ mã hs của cá ngừ đông)
Cá thu nguyên con đông lạnh- Tên khoa học là: Scomberomorus spp, Cá biển không trong danh mục CITES, 15kg/carton. NSX: T11/2019, HSD: T11/2021... (mã hs cá thu nguyên c/ mã hs của cá thu nguyê)
Cá kìm (cá thu đao) đông lạnh nguyên con (size 50gr up/ con- Cololabis saira)- không thuộc danh mục Cites; nhà sản xuất Toplenty frozen food factory co.ltd... (mã hs cá kìm cá thu/ mã hs của cá kìm cá t)
CÁ NỤC NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá nục nguyên c/ mã hs của cá nục nguyê)
CÁ TRÁO NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá tráo nguyên/ mã hs của cá tráo nguy)
CÁ ĐỔNG BÍ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá đổng bí nguy/ mã hs của cá đổng bí n)
CÁ CHỈ VÀNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá chỉ vàng ngu/ mã hs của cá chỉ vàng)
CÁ ĐỔNG CHÀM NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá đổng chàm ng/ mã hs của cá đổng chàm)
CÁ ĐỔNG MƯỚP NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH... (mã hs cá đổng mướp ng/ mã hs của cá đổng mướp)
Cá cơm nguyên con đông lạnh, đóng goi 9kg/thung-VN... (mã hs cá cơm nguyên c/ mã hs của cá cơm nguyê)
Cá cơm trắng cắt đầu đông lạnh, mới 100% (Packing NW: 12.00 KGM/ctn)... (mã hs cá cơm trắng cắ/ mã hs của cá cơm trắng)
CÁ BA THÚ NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (FROZEN SHORT-BODIED MACKEREL, 10KG/CTN).... (mã hs cá ba thú nguyê/ mã hs của cá ba thú ng)
Cá nục gai nguyên con đông lạnh size 12-14. Đóng gói: block, 10kgs/carton... (mã hs cá nục gai nguy/ mã hs của cá nục gai n)
Cá cơm sông bỏ đầu đông lạnh (250gr/bag, 40bag/ctn, 10kg/ctn, sl: 50ctns)... (mã hs cá cơm sông bỏ/ mã hs của cá cơm sông)
CÁ CƠM LÀM SẠCH ĐÔNG LẠNH, Packing: 250gr/tray with rider x 24/ctn, Size (cm): 4-6 cm... (mã hs cá cơm làm sạch/ mã hs của cá cơm làm s)
Cá mòi nguyên con đông lạnh, đóng thùng 10kg/ thùng, nhiệt độ bảo quản-18 độ, xuất xứ Việt Nam ... (mã hs cá mòi nguyên c/ mã hs của cá mòi nguyê)
Cá thu cắt khúc đông lạnh, (Scomberomorus commerson) Quy cách đóng gói: 1kg/bag x 10, 10kg/ctn, sl: 200ctns... (mã hs cá thu cắt khúc/ mã hs của cá thu cắt k)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác