cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
Cá tuyết cắt đầu, bỏ nội tạng đông lạnh (Gadus Morhua)... (mã hs cá tuyết cắt đầ/ mã hs của cá tuyết cắt)
Cá tuyết (Gadus morhua) đông lạnh (bỏ đầu, bỏ nội tạng) đóng túi 2.5 kg-4kg, NSX:Havbryn As/ Ms Havbryn Frysefartoy (M2015)... (mã hs cá tuyết gadus/ mã hs của cá tuyết ga)
Cá Tuyết không đầu đông lạnh (Tên tiếng Anh: Anoplopoma fimbra, sable fish, black cod, butterfish, gindara)
Cá tuyết đông lạnh
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác