cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá mối hoa (Trachinocephalus myops)
Cá Mối đông lạnh- tên khoa học: Trachinocephalus Myops, cá biển, không thuộc danh mục CITES, size: 100g up/pc, 20kg/ cartons, NSX: T11/2019, HSD: T11/2021.... (mã hs cá mối đông lạn/ mã hs của cá mối đông)
Cá nục nguyên con đông lạnh (10kg/ctn)... (mã hs cá nục nguyên c/ mã hs của cá nục nguyê)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác