cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Cá đối tươi,ướp đá... (mã hs cá đối tươiướp/ mã hs của cá đối tươi)
Cá đổng cờ tươi,ướp đá... (mã hs cá đổng cờ tươi/ mã hs của cá đổng cờ t)
Cá rô biển tươi,ướp đá... (mã hs cá rô biển tươi/ mã hs của cá rô biển t)
Cá hố nguyên con cấp đông... (mã hs cá hố nguyên co/ mã hs của cá hố nguyên)
Cá bò da nguyên con cấp đông... (mã hs cá bò da nguyên/ mã hs của cá bò da ngu)
Cá Bống cát đông lạnh (10kg/thùng)... (mã hs cá bống cát đôn/ mã hs của cá bống cát)
Cá Cơm sông đông lạnh (7.5kg/thùng)... (mã hs cá cơm sông đôn/ mã hs của cá cơm sông)
Cá Phèn làm sạch đông lạnh (10kg/thùng)... (mã hs cá phèn làm sạc/ mã hs của cá phèn làm)
FROZEN KESKI (CÁ CƠM ĐÔNG LẠNH) (6KG/CTN)... (mã hs frozen keski c/ mã hs của frozen keski)
Lươn (Eel) cắt đầu làm sạch cắt khúc đông khay... (mã hs lươn eel cắt/ mã hs của lươn eel c)
Cá Đuối cắt sợi đông lạnh (180GR/BL x 12BL/CTN x 2 CTN/ BUNDLE)... (mã hs cá đuối cắt sợi/ mã hs của cá đuối cắt)
Cá bánh lái nguyên con đông lạnh, size 4/6, đóng gói 10kg/thùng ... (mã hs cá bánh lái ngu/ mã hs của cá bánh lái)
FROZEN ROHU GUTTED (CÁ TRÔI LÀM SẠCH BỎ NỘI TẠNG ĐÔNG LẠNH)(20KG/CTN)... (mã hs frozen rohu gut/ mã hs của frozen rohu)
FROZEN RANI WHOLE ROUND (CÁ HEO SÔNG NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH) (6 KG/CTN)... (mã hs frozen rani who/ mã hs của frozen rani)
FROZEN ROHU STEAK (ROHU RFC) (CÁ TRÔI CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH) (20 KG/ CTN)... (mã hs frozen rohu ste/ mã hs của frozen rohu)
FROZEN CLIMBING PERCH CLEANED (CÁ RÔ ĐỒNG LÀM SẠCH ĐÔNG LẠNH) (10KG/CTN)... (mã hs frozen climbing/ mã hs của frozen climb)
Cá kèo nguyên con đông lạnh (400gr/bag, 24bag/ctn, 9.6kg/ctn, sl: 42ctns)... (mã hs cá kèo nguyên c/ mã hs của cá kèo nguyê)
Cá cơm nguyên con đông lạnh. Packing: IQF: 250 gr/ tray hút chân không * 40 tray/ carton. Size: 2/4... (mã hs cá cơm nguyên c/ mã hs của cá cơm nguyê)
Cá nhám dẹp nguyên con đông lạnh
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác