cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Đầu cá Tuyết đông lạnh... (mã hs đầu cá tuyết đô/ mã hs của đầu cá tuyết)
ĐẦU CÁ HỒI ĐÔNG LẠNH 400G-UP... (mã hs đầu cá hồi đông/ mã hs của đầu cá hồi đ)
Đầu cá hồi Đại Tây Dương đông lạnh Size 400gr+... (mã hs đầu cá hồi đại/ mã hs của đầu cá hồi đ)
Bụng cá hồi Đại Tây Dương đông lạnh Size 1-3Cm... (mã hs bụng cá hồi đại/ mã hs của bụng cá hồi)
Lườn cá hồi đông lạnh (uk atlantic salmon belli), size: 1-4cm, 10kg/carton, chưa qua chế biến, hàng mới 100%... (mã hs lườn cá hồi đôn/ mã hs của lườn cá hồi)
Vi cá tra đông lạnh... (mã hs vi cá tra đông/ mã hs của vi cá tra đô)
Bao tử cá tra đông lạnh... (mã hs bao tử cá tra đ/ mã hs của bao tử cá tr)
Vây ức cá tra đông lạnh... (mã hs vây ức cá tra đ/ mã hs của vây ức cá tr)
BAO TỬ CÁ POLLOCK LÀM SẠCH ĐÔNG LẠNH... (mã hs bao tử cá pollo/ mã hs của bao tử cá po)
vây cá tra đông lạnh, đóng gói10kgs/carton... (mã hs vây cá tra đông/ mã hs của vây cá tra đ)
Da cá tra đông lạnh. PACKING: BLOCK, 5KG/BLOCK X 4/CTN.... (mã hs da cá tra đông/ mã hs của da cá tra đô)
CÁ LÓC BÔNG ĐÔNG LẠNH, FREE SIZE, NHÃN S.FISH, THÙNG 10KG... (mã hs cá lóc bông đôn/ mã hs của cá lóc bông)
BỤNG CÁ TRA ĐÔNG LẠNH, QUY CÁCH: 5KGS/BLOCK x 2/CARTON; HÀNG MỚI 100%... (mã hs bụng cá tra đôn/ mã hs của bụng cá tra)
CÁ LÓC BÔNG CẮT MIẾNG ĐÔNG LẠNH, SIZE 100-120, NHÃN S.FISH, THÙNG 8KG... (mã hs cá lóc bông cắt/ mã hs của cá lóc bông)
Kỳ cá đông lạnh (phụ phẩm ăn được của cá tra): SIZE 20-35G; 10kgs/thùng... (mã hs kỳ cá đông lạnh/ mã hs của kỳ cá đông l)
Bao Tử Cá Tuyết làm sạch đông lạnh (Xuất theo tờ TKHQ số: 103041519232 ngày 11/12/2019)... (mã hs bao tử cá tuyết/ mã hs của bao tử cá tu)
Cá Basa vụn đông lạnh (net weight 7 kg/thùng, gross weight 11kg/thùng- đã bao gồm mạ băng và thùng), hàng mới 100%... (mã hs cá basa vụn đôn/ mã hs của cá basa vụn)
Cá Basa cắt đôi đông lạnh (net weight 6.5 kg/thùng, gross weight 10.5 kg/thùng- đã bao gồm mạ băng và thùng), hàng mới 100%... (mã hs cá basa cắt đôi/ mã hs của cá basa cắt)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác