cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)
Cá Trích ép trứng đông lạnh- Frozen herring fish with Roe (Komochi-nishin) (1 gói 2.0 Kg). NSX: 15/11/2019. HSD: 01/04/2021... (mã hs cá trích ép trứ/ mã hs của cá trích ép)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác