cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Của cá nước ngọt, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối
Cá bò sấy khô 250g/gói... (mã hs cá bò sấy khô 2/ mã hs của cá bò sấy kh)
Cá he tẩm 12OZ đông lạnh, mới 100% (Packing NW: 17.00 KGM/ctn)... (mã hs cá he tẩm 12oz/ mã hs của cá he tẩm 12)
Cá he tẩm 10OZ đông lạnh, mới 100% (Packing NW: 17.00 KGM/ctn)... (mã hs cá he tẩm 10oz/ mã hs của cá he tẩm 10)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác