cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác