cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Của cá tuyết (SEN)
Bong bóng cá Tuyết ướp muối... (mã hs bong bóng cá tu/ mã hs của bong bóng cá)
Bong bóng cá sấy khô... (mã hs bong bóng cá sấ/ mã hs của bong bóng cá)
BONG BONG CA TUYET SAY KHO... (mã hs bong bong ca tu/ mã hs của bong bong ca)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác