cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Của cá tuyết
Xương sống cá Ling ướp muối (có thịt và bong bóng cá dính kèm)... (mã hs xương sống cá l/ mã hs của xương sống c)
Xương sống cá Tusk ướp muối (có thịt và bong bóng cá dính kèm)... (mã hs xương sống cá t/ mã hs của xương sống c)
Xương sống cá Saithe ướp muối (có thịt và bong bóng cá dính kèm)... (mã hs xương sống cá s/ mã hs của xương sống c)
Da cá tuyết đông lạnh... (mã hs da cá tuyết đôn/ mã hs của da cá tuyết)
Thịt cá Tuyết ướp muối ... (mã hs thịt cá tuyết ư/ mã hs của thịt cá tuyế)
Thịt bầm, thịt đỏ cá tuyết đông lạnh... (mã hs thịt bầm thịt/ mã hs của thịt bầm th)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác