cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Tôm hùm đông lạnh (tên khoa học: Panulirus argus, hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs tôm hùm đông lạ/ mã hs của tôm hùm đông)
TÔM MŨ NI ĐÔNG LẠNH... (mã hs tôm mũ ni đông/ mã hs của tôm mũ ni đô)
Tôm hùm xanh đông dá (Panulirus versicolor, size 167mm up)... (mã hs tôm hùm xanh đô/ mã hs của tôm hùm xanh)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác