cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cua, ghẹ vỏ mềm
Cua thịt tươi- Thùng 20kg... (mã hs cua thịt tươi/ mã hs của cua thịt tươ)
Thịt cua huỳnh đế đông lạnh... (mã hs thịt cua huỳnh/ mã hs của thịt cua huỳ)
Ghẹ lột đông lạnh-FROZEN SOFT SHELL BLUE SWIMMING CRAB, LATIN NAME: PORTUNUS PELAGICUS Prime (70-90gr/pcs)... (mã hs ghẹ lột đông lạ/ mã hs của ghẹ lột đông)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác