cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon)
Tôm nguyên con đông lạnh(FROZEN RAW HEAD ON SHELL ON SHRIMPS)... (mã hs tôm nguyên con/ mã hs của tôm nguyên c)
Tôm đỏ (Pandalus Hypsinotus) không đầu còn vỏ đông lạnh. Size XYBM. (2kg x 3/ctn)1ctn... (mã hs tôm đỏ pandalu/ mã hs của tôm đỏ pand)
Tôm ngọt đông lạnh- Frozen sweet shrimp (Amaebi) (1 gói 1.0 Kg/ 12 kg thùng). NSX: 01/08/2019 HSD: 01/08/2021... (mã hs tôm ngọt đông l/ mã hs của tôm ngọt đôn)
Tôm nước lạnh nguyên con đông lạnh, cỡ M, bao gói 6 kg/carton (Tên khoa học: Pandalus Borealis/ Pandalus Eous)... (mã hs tôm nước lạnh n/ mã hs của tôm nước lạn)
Tôm PD AKAEBI đông lạnh... (mã hs tôm pd akaebi đ/ mã hs của tôm pd akaeb)
Tôm PTO AKAEBI đông lạnh... (mã hs tôm pto akaebi/ mã hs của tôm pto akae)
Tôm mủ ni thịt đông lạnh size 28up (hàng không có nhãn mác)... (mã hs tôm mủ ni thịt/ mã hs của tôm mủ ni th)
Tôm mủ ni cắt đầu đông lạnh size 80up (hàng không có nhãn mác)... (mã hs tôm mủ ni cắt đ/ mã hs của tôm mủ ni cắ)
Tôm mủ ni nguyên con đông lạnh size 250up(hàng không có nhãn mác)... (mã hs tôm mủ ni nguyê/ mã hs của tôm mủ ni ng)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác