cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
TÔM SẮT THỊT ĐÔNG LẠNH SIZE 80/100... (mã hs tôm sắt thịt đô/ mã hs của tôm sắt thịt)
TÔM CHÌ LỘT VỎ ĐÔNG LẠNH SIZE 40/60... (mã hs tôm chì lột vỏ/ mã hs của tôm chì lột)
TÔM BẠC LỘT VỎ ĐÔNG LẠNH SIZE 100/200... (mã hs tôm bạc lột vỏ/ mã hs của tôm bạc lột)
Tôm thẻ chân trắng thịt đông lạnh size BKN... (mã hs tôm thẻ chân tr/ mã hs của tôm thẻ chân)
Tôm thẻ thịt đông lạnh... (mã hs tôm thẻ thịt đô/ mã hs của tôm thẻ thịt)
TÔM LUỘC CÒN ĐẦU ĐÔNG LẠNH... (mã hs tôm luộc còn đầ/ mã hs của tôm luộc còn)
Tôm thẻ HOSO đông lạnh, Size:20/24... (mã hs tôm thẻ hoso đô/ mã hs của tôm thẻ hoso)
Tôm thẻ Nobashi đông lạnh size 31/40... (mã hs tôm thẻ nobashi/ mã hs của tôm thẻ noba)
TÔM THẺ THỊT PDTO ĐÔNG LẠNH SIZE 41/50... (mã hs tôm thẻ thịt pd/ mã hs của tôm thẻ thịt)
Tôm thẻ HOSO luộc đông lạnh,Size:41/50... (mã hs tôm thẻ hoso lu/ mã hs của tôm thẻ hoso)
Tôm thẻ thịt duỗi đông lạnh size 7gr/pc... (mã hs tôm thẻ thịt du/ mã hs của tôm thẻ thịt)
Tôm thẻ thịt xẻ lưng đông lạnh size 31/40... (mã hs tôm thẻ thịt xẻ/ mã hs của tôm thẻ thịt)
TÔM THẺ THỊT CHÂN TRẮNG ĐÔNG LẠNH- SIZE: 71/90... (mã hs tôm thẻ thịt ch/ mã hs của tôm thẻ thịt)
Tôm thẻ thịt luộc xẻ bướm đông lạnh size 3L 30con... (mã hs tôm thẻ thịt lu/ mã hs của tôm thẻ thịt)
Tôm thẻ bóc vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi đông lạnh size 61/70... (mã hs tôm thẻ bóc vỏ/ mã hs của tôm thẻ bóc)
Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh size Mixed Size... (mã hs tôm thẻ bóc vỏ/ mã hs của tôm thẻ bóc)
TÔM THẺ TƯƠI NOBASHI ĐÔNG LẠNH, PACKING: 30PCS/TRAY X 30/CTN... (mã hs tôm thẻ tươi no/ mã hs của tôm thẻ tươi)
Tôm thẻ HOSO tươi đông lạnh, size 41/50 Quy cách: 1kg X 10/ctn... (mã hs tôm thẻ hoso tư/ mã hs của tôm thẻ hoso)
TÔM THẺ NHÚNG ĐÔNG LẠNH PUD, IQF, PACKING: 10KG BULK/CTN.80% NW,... (mã hs tôm thẻ nhúng đ/ mã hs của tôm thẻ nhún)
TÔM SÚ HOSO ĐÔNG IQF, ĐÓNG GÓI 1KG X 10/CTN, BAO BÌ "VIET SHRIMP`... (mã hs tôm sú hoso đôn/ mã hs của tôm sú hoso)
TÔM THẺ PND TƯƠI ĐÔNG LẠNH, PACKING: IQF, 1KG/BAG X 10/CTN.80% NW... (mã hs tôm thẻ pnd tươ/ mã hs của tôm thẻ pnd)
TÔM THẺ HLSO ĐÔNG IQF, ĐÓNG GÓI 1KG X 10/CTN, BAO BÌ "VIET SHRIMP`... (mã hs tôm thẻ hlso đô/ mã hs của tôm thẻ hlso)
D/1.0. Đầu Tôm Thẻ đông lạnh; Đóng gói: 2.0kg/block x 6/thùng; 120 thùng... (mã hs d/10 đầu tôm/ mã hs của d/10 đầu t)
Tôm sú nguyên con hấp đông lạnh (đóng gói: 500g x 10/ctn), bao bì "HARBOR YOHOO"... (mã hs tôm sú nguyên c/ mã hs của tôm sú nguyê)
Tôm thẻ nguyên con chưa bóc vỏ đã luộc chín đông lạnh (quy cách: 400gr x 10 hộp/ thùng)... (mã hs tôm thẻ nguyên/ mã hs của tôm thẻ nguy)
Tôm thẻ HOSO hấp đông lạnh, đóng gói 5kg bulk, bao bì "FROZEN VANNAMEI SHRIMP- COOKED HOSO"... (mã hs tôm thẻ hoso hấ/ mã hs của tôm thẻ hoso)
Tôm thẻ tươi nguyên con đông lạnh size 26/30 (Qui cách: 1kg (700gnet) x 10 hộp/thùng, 50 thùng... (mã hs tôm thẻ tươi ng/ mã hs của tôm thẻ tươi)
Tôm thẻ luộc đông lạnh: FROZEN VANNAMEI SHRIMP (COOKED SHRIMP),SIZE: (40-50)con/kg, 450GR/Hộp, mới 100%... (mã hs tôm thẻ luộc đô/ mã hs của tôm thẻ luộc)
Tôm thẻ tươi đông lạnh: FROZEN PD VANNAMEI SHRIMP (FRESH SHRIMP), (91-120)con/kg, SIZE: 5GR/Thùng, mới 100%... (mã hs tôm thẻ tươi đô/ mã hs của tôm thẻ tươi)
Tôm thẻ PD tươi đông lạnh: FROZEN PD VANNAMEI SHRIMP (FRESH SHRIMP),SIZE: (40-50)con/kg, 5.6 KGS/thùng, mới 100%... (mã hs tôm thẻ pd tươi/ mã hs của tôm thẻ pd t)
Tôm thẻ xẻ bướm tươi đông lạnh: FROZEN BUTTERFLY VANNAMEI SHRIMP (FRESH SHRIMP), (31- 40)con/kg, SIZE: 5KGS/Thùng, mới 100%... (mã hs tôm thẻ xẻ bướm/ mã hs của tôm thẻ xẻ b)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác