cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác, sống
Tôm hùm đá giống (PANULIRUS HOMARUS) (trên 1g/con)... (mã hs tôm hùm đá giốn/ mã hs của tôm hùm đá g)
Tôm hùm bông giống (PANULIRUS ORNATUS) (trên 1g/con)... (mã hs tôm hùm bông gi/ mã hs của tôm hùm bông)
Tôm hùm đá (Panulirus Homarus) 1- 5 cm; dưới 3g/con dùng làm giống nuôi thương phẩm... (mã hs tôm hùm đá pan/ mã hs của tôm hùm đá)
Tôm hùm bông (Panulirus Ornatus) 1- 5 cm; dưới 3g/con dùng làm giống nuôi thương phẩm... (mã hs tôm hùm bông p/ mã hs của tôm hùm bông)
Tôm tít (Bề bề) harpax sống (Dùng làm thực phẩm) Harpiosquilla harpax) (100-600Gr/Con)... (mã hs tôm tít bề bề/ mã hs của tôm tít bề)
Tôm Tít Harpax Sống (Tôm dùng làm thực phẩm) (Harpiosquilla Harpax) Nhiệt độ Tôm: 28-30 độ C. LIVE MANTIS SHRIMP size: 0.05- 1.00 kg/con... (mã hs tôm tít harpax/ mã hs của tôm tít harp)
Tôm hùm bông sống (Panulirus sp)- Size 230mm trở lên- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs tôm hùm bông số/ mã hs của tôm hùm bông)
Tôm hùm xanh sống (Panulirus versicolor) (167 mm trở lên/con). Code: SG/001NL... (mã hs tôm hùm xanh số/ mã hs của tôm hùm xanh)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác