cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Tươi hoặc ướp lạnh
Tôm đỏ ướp lạnh- Fresh pink shrimp round, Tên khoa học: Pandalus eous... (mã hs tôm đỏ ướp lạnh/ mã hs của tôm đỏ ướp l)
Tôm hùm xanh ướp đá (Panulirus versicolor, size 167mm up)... (mã hs tôm hùm xanh ướ/ mã hs của tôm hùm xanh)
Tôm hùm bông ướp đá (Panulirus sp)- Size 230mm trở lên- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs tôm hùm bông ướ/ mã hs của tôm hùm bông)
Tôm hùm bông đông lạnh (Panulirus sp)- Size 230mm trở lên- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs tôm hùm bông đô/ mã hs của tôm hùm bông)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác