cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác, sống
Tôm hùm sống dùng làm thực phẩm (Live canadian lobster). Tên khoa học: Homarus americanus 2.7-6.5 kgs/con... (mã hs tôm hùm sống dù/ mã hs của tôm hùm sống)
Tôm hùm sống (đầu mềm, gãy chân dưới 10%) (Homarus americanus) (tôm dùng làm thực phẩm), LIVE LOBSTER (0.4-4.5 kg),... (mã hs tôm hùm sống đ/ mã hs của tôm hùm sống)
Tôm Hùm Châu Mỹ (Homarus americanus) Nhà sx: INTERSHELL INTERNATIONAL CORP, kích thước 1Lb, sống, dùng làm thực phẩm... (mã hs tôm hùm châu mỹ/ mã hs của tôm hùm châu)
Tôm hùm sống, Homarus americanus Size:3- 4 lbs, Nhà sản xuất: Maine Coast Shellfish LLC, dùng làm thực phẩm. không nhãn hiệu.... (mã hs tôm hùm sống h/ mã hs của tôm hùm sống)
Tôm hùm sống- Tên khoa hoc:Homarus americanus, kích thước: 450-3500gr/ con, sản phẩm thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác. mới 100%... (mã hs tôm hùm sống t/ mã hs của tôm hùm sống)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác