cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cua, ghẹ
Cua hoàng đế sống (paralithodes camtschaticus), size 2,0-4.5kg/con... (mã hs cua hoàng đế số/ mã hs của cua hoàng đế)
CUA DUNGENESS SỐNG, (Cancer magister) cua dùng làm thực phẩm, size: 0.5-2.0 kg,... (mã hs cua dungeness s/ mã hs của cua dungenes)
Cua Hoàng Đế (Paralithodes camtschaticus) Nhà sx:JS KOREA, kích thước 1.5-4.0kg, sống, dùng làm thực phẩm... (mã hs cua hoàng đế p/ mã hs của cua hoàng đế)
cua cà ra (Eriocheir sinensis) LIVE CHINESE CRAB (HAIRY MITTEN CRAB):125-167 Gram, (cua dùng làm thực phẩm),... (mã hs cua cà ra erio/ mã hs của cua cà ra e)
Cua Nâu (Cancer Pagurus) Nhà sx: Tradalai Eisc Ui Hannagain Teoranta, kích thước 600-1000 g, sống, dùng làm thực phẩm... (mã hs cua nâu cancer/ mã hs của cua nâu can)
Ghẹ ướp đá (Portunus gicus). Code: SG/001NL.... (mã hs ghẹ ướp đá por/ mã hs của ghẹ ướp đá)
Ghẹ sống (Portunus pelagicus). Code: SG/001NL... (mã hs ghẹ sống portu/ mã hs của ghẹ sống po)
Càng ghẹ (Portunus pelagicus)- Code: 79-004-NL... (mã hs càng ghẹ portu/ mã hs của càng ghẹ po)
Cua sống (200gr trở lên)- Scylla serata- Code TS 854... (mã hs cua sống 200gr/ mã hs của cua sống 20)
Cua đồng xay (Somanniathelphusa sinensis)- Code: 79-004-NL... (mã hs cua đồng xay s/ mã hs của cua đồng xay)
Cua sống (Scylla serrata)- Từ 200gr trở lên- Code: 79-004-NL... (mã hs cua sống scyll/ mã hs của cua sống sc)
Cua bùn sống (200gr trở lên/con) (Scylla serrata). Code: SG/001NL... (mã hs cua bùn sống 2/ mã hs của cua bùn sống)
Tôm hùm bông ướp đá (230 mm trở lên) (Panulirus ornatus). Code: SG/001NL. ... (mã hs tôm hùm bông ướ/ mã hs của tôm hùm bông)
Cua bùn sống(Sclylla serrata) (trên 200gr/con) (CSX: DL405/ MLH:001/AM-HKG)... (mã hs cua bùn sốngsc/ mã hs của cua bùn sống)
Cua bùn sống (Scylla seratta) (trên 200gr/con) (CSX: DL405/ MLH: 001/HKG-CH)... (mã hs cua bùn sống s/ mã hs của cua bùn sống)
Cua biển sống(Scylla serrata) loại trên 200gram/con DL405 Mã số lô hàng: 01/AK... (mã hs cua biển sốngs/ mã hs của cua biển sốn)
Cua biển sống (200 gr con trở lên)- LIVE CRAB- Latin name: Scylla serrata- Mã cơ sở sản xuất: 79-002-DG; Mã số lô hàng: 002 AN-CHI/2020... (mã hs cua biển sống/ mã hs của cua biển sốn)
Cua sống (200 gr con trở lên)- LIVE CRAB- Latin name: scylla serrata- Mã cơ sở sản xuất: 79-002-DG; Mã số lô hàng: 100 AN- GNY/2019; (HS CODE CHINA: 0306339990... (mã hs cua sống 200 g/ mã hs của cua sống 20)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác