cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Sống
Điệp Yesso sống, (Mizuhopecten yessoensis-Patinopecten yessoensis), dùng làm thực phẩm, size 0.01-2.0 kg, Số lượng: 2016 con... (mã hs điệp yesso sống/ mã hs của điệp yesso s)
Điệp Yesso (Patinopecten Yessoensis-Mizuhopecten Yessoensis), Nhà sx: JS KOREA, kích thước 6-8 con/kg, sống, dùng làm thực phẩm.... (mã hs điệp yesso pat/ mã hs của điệp yesso)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác