cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Đông lạnh
Vẹm xanh P.E.I hấp nhiệt đông lạnh (vị tự nhiên)- Ogarnic P.E.I Mussels (Whole cooked All Natural and Frozen), (36,000 Bags36,000 Lbs16,344 kgs), 1 bag454 gram, hàng mới 100%... (mã hs vẹm xanh pei/ mã hs của vẹm xanh pe)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác