cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)
Mực khô ... (mã hs mực khô/ mã hs của mực khô)
Mực Khô G5... (mã hs mực khô g5/ mã hs của mực khô g5)
Mực Khô G4... (mã hs mực khô g4/ mã hs của mực khô g4)
Mực ống khô... (mã hs mực ống khô/ mã hs của mực ống khô)
Mực Khô AA6... (mã hs mực khô aa6/ mã hs của mực khô aa6)
Mực Khô AA5... (mã hs mực khô aa5/ mã hs của mực khô aa5)
Đầu mực khô ... (mã hs đầu mực khô/ mã hs của đầu mực khô)
Mực khô lột da... (mã hs mực khô lột da/ mã hs của mực khô lột)
Mực khô lột da AA size S... (mã hs mực khô lột da/ mã hs của mực khô lột)
MỰC KHÔ (DRIED SQUID AA6)... (mã hs mực khô dried/ mã hs của mực khô dri)
Mực khô lột da: Loại AAA Size S... (mã hs mực khô lột da/ mã hs của mực khô lột)
Mực xà khô loại 2, hàng mới 100%... (mã hs mực xà khô loại/ mã hs của mực xà khô l)
MỰC KHÔ PP (DRIED CUTTLEFISH 15-20)... (mã hs mực khô pp dri/ mã hs của mực khô pp)
MỰC KHÔ (43 CARTON) (PACKING: 14KGS/CARTON)... (mã hs mực khô 43 car/ mã hs của mực khô 43)
MỰC KHÔ (101 CARTON) (PACKING: 10KGS/CARTON)... (mã hs mực khô 101 ca/ mã hs của mực khô 101)
Khô mực loại M: DRIED SQUID M, Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs khô mực loại m/ mã hs của khô mực loại)
Khô mực loại S: DRIED SQUID S, Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs khô mực loại s/ mã hs của khô mực loại)
Khô mực loại SS: DRIED SQUID SS, Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs khô mực loại ss/ mã hs của khô mực loại)
Khô mực loại SA: DRIED SQUID SA, Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs khô mực loại sa/ mã hs của khô mực loại)
Khô mực loại AS: DRIED SQUID AS, Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs khô mực loại as/ mã hs của khô mực loại)
Khô mực loại DS: DRIED SQUID DS, Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs khô mực loại ds/ mã hs của khô mực loại)
Đầu khô mực loại H: DRIED SQUID HEAD H, Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs đầu khô mực loạ/ mã hs của đầu khô mực)
Mực khô da đen chưa chế biến, kích thước 12-15cm/con, 50kg/bao, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs mực khô da đen/ mã hs của mực khô da đ)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác