cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Đông lạnh
Bạch tuộc đông lạnh... (mã hs bạch tuộc đông/ mã hs của bạch tuộc đô)
Bạch tuộc nguyên con đông lạnh... (mã hs bạch tuộc nguyê/ mã hs của bạch tuộc ng)
Chân bạch tuộc đông lạnh- Frozen Octopus Raw (Legs) (1 gói 1.0 Kg). NSX: 01/07/2019 HSD: 01/07/2021... (mã hs chân bạch tuộc/ mã hs của chân bạch tu)
Mada đông lạnh... (mã hs mada đông lạnh/ mã hs của mada đông lạ)
MAZA ĐÔNG LẠNH... (mã hs maza đông lạnh/ mã hs của maza đông lạ)
MADA CẮT ĐÔNG LẠNH... (mã hs mada cắt đông l/ mã hs của mada cắt đôn)
Maza cắt đông lạnh... (mã hs maza cắt đông l/ mã hs của maza cắt đôn)
MAZA CAT DONG LANH... (mã hs maza cat dong l/ mã hs của maza cat don)
BACH TUOC DONG LANH... (mã hs bach tuoc dong/ mã hs của bach tuoc do)
MAZA CẮT IQF ĐÔNG LẠNH... (mã hs maza cắt iqf đô/ mã hs của maza cắt iqf)
BẠCH TUỘC XẺ ĐÔNG LẠNH... (mã hs bạch tuộc xẻ đô/ mã hs của bạch tuộc xẻ)
BẠCH TUỘC NC ĐÔNG LẠNH... (mã hs bạch tuộc nc đô/ mã hs của bạch tuộc nc)
BẠCH TUỘC CẮT ĐÔNG LẠNH... (mã hs bạch tuộc cắt đ/ mã hs của bạch tuộc cắ)
BACH TUOC CAT DONG LANH... (mã hs bach tuoc cat d/ mã hs của bach tuoc ca)
MAZA CẮT BLOCK ĐÔNG LẠNH... (mã hs maza cắt block/ mã hs của maza cắt blo)
BẠCH TUỘC NCLS ĐÔNG LẠNH... (mã hs bạch tuộc ncls/ mã hs của bạch tuộc nc)
BẠCH TUỘC CẮT IQF ĐÔNG LẠNH... (mã hs bạch tuộc cắt i/ mã hs của bạch tuộc cắ)
BẠCH TUỘC RÂU DÀI ĐÔNG LẠNH... (mã hs bạch tuộc râu d/ mã hs của bạch tuộc râ)
BẠCH TUỘC CƯA HẠT LỰU ĐÔNG LẠNH... (mã hs bạch tuộc cưa h/ mã hs của bạch tuộc cư)
Bạch tuộc cắt chần đông lạnh 6-7g... (mã hs bạch tuộc cắt c/ mã hs của bạch tuộc cắ)
Bạch tuộc 2 Râu cắt chần đông lạnh... (mã hs bạch tuộc 2 râu/ mã hs của bạch tuộc 2)
Bạch Tuộc hai da nguyên con đông lạnh... (mã hs bạch tuộc hai d/ mã hs của bạch tuộc ha)
BẠCH TUỘC LÀM SẠCH ĐÔNG LẠNH (9 KGS/THÙNG)... (mã hs bạch tuộc làm s/ mã hs của bạch tuộc là)
Bạch tuộc 2da nguyên con làm sạch đông lạnh... (mã hs bạch tuộc 2da n/ mã hs của bạch tuộc 2d)
Bạch tuộc chế biến cắt đông lạnh-Packing: 2kg/BL x 6BL/CTN... (mã hs bạch tuộc chế b/ mã hs của bạch tuộc ch)
ST/BTLS02: Bạch tuộc nguyên con làm sạch đông lạnh,(Size 20/40)... (mã hs st/btls02 bạch/ mã hs của st/btls02 b)
Bạch tuộc tua dài chế biến cắt đông lạnh-Packing: Bulk iqf 10kgs/Ctn... (mã hs bạch tuộc tua d/ mã hs của bạch tuộc tu)
FROZEN CUT BABY OCTOPUS (1.5-2.0CM) (BẠCH TUỘC CẮT ĐÔNG LẠNH 1.5-2.0CM)... (mã hs frozen cut baby/ mã hs của frozen cut b)
Bạch Tuột đông lạnh (Frozen Baby Octopus) Packing: 200grs/block x 12/ctn x 2/bundle... (mã hs bạch tuột đông/ mã hs của bạch tuột đô)
FROZEN BABY OCTOPUS WHOLE CLEAN OPEN CUT IQF (SIZE 26-40) (BẠCH TUỘC NGUYÊN CON LÀM SẠCH SẺ BANH ĐÔNG LẠNH (SIZE 26-40)... (mã hs frozen baby oct/ mã hs của frozen baby)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác