cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Tươi hoặc ướp lạnh
Sò huyết ướp lạnh (Fresh Bloody Clam) mã cssx: VN13690032- TSUKIJI FRESH MARUTO CO.,LTD... (mã hs sò huyết ướp lạ/ mã hs của sò huyết ướp)
Sò lửa ướp lạnh (Fresh Sakhalin Surf Clam) mã cssx:,VN13690032- TSUKIJI FRESH MARUTO CO.,LTD... (mã hs sò lửa ướp lạnh/ mã hs của sò lửa ướp l)
Nghêu tươi... (mã hs nghêu tươi/ mã hs của nghêu tươi)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác