cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Khô, muối hoặc ngâm nước muối
Hải sâm khô (HOLOTHURIA SPP) (Dùng làm thực phẩm)... (mã hs hải sâm khô ho/ mã hs của hải sâm khô)
Hải sâm khô, hàng không thuộc danh mục Cites (Holothuroidea)... (mã hs hải sâm khô hà/ mã hs của hải sâm khô)
Hải sâm khô (Apostichopus spp) hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs hải sâm khô ap/ mã hs của hải sâm khô)
Hải sâm sấy khô (Holothuroidea)- Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs hải sâm sấy khô/ mã hs của hải sâm sấy)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 03:Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác