cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Tóc người, chưa xử lý, đã hoặc chưa rửa sạch hoặc gột tẩy; phế liệu tóc người.
Tóc rối (chưa qua xử lý)... (mã hs tóc rối chưa q/ mã hs của tóc rối chư)
Tóc người chưa qua xử lý... (mã hs tóc người chưa/ mã hs của tóc người ch)
Tóc thật thuộc loại tóc dài, chiều dài 40.64-80cm... (mã hs tóc thật thuộc/ mã hs của tóc thật thu)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 05:Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các chương khác