cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Vỏ sò các loại (Vỏ sò đã qua xử lý)... (mã hs vỏ sò các loại/ mã hs của vỏ sò các lo)
Vỏ sò vỏ ốc đã qua xử lý (không còn tạp chất hữu cơ)... (mã hs vỏ sò vỏ ốc đã/ mã hs của vỏ sò vỏ ốc)
Vỏ sò điệp đã được làm sạch dùng để trang trí ngoài trời... (mã hs vỏ sò điệp đã đ/ mã hs của vỏ sò điệp đ)
Vỏ sò, đã qua xử lý bằng nhiệt, dạng vỏ, mục đích sử dụng: để làm cúc quần áo... (mã hs vỏ sò đã qua x/ mã hs của vỏ sò đã qu)
Vỏ sò điệp xâu dây (01 bộ 01 xâu 164 chiếc). Mới 100%... (mã hs vỏ sò điệp xâu/ mã hs của vỏ sò điệp x)
Vỏ ốc dùng để trang trí. không có nhãn hiệu (Hàng mới 100%)... (mã hs vỏ ốc dùng để t/ mã hs của vỏ ốc dùng đ)
Nang mực 4'' đóng hộp, dùng làm thức ăn cho chim, net: 224,1 kgs... (mã hs nang mực 4 đó/ mã hs của nang mực 4)
Nang mực 5'' đóng hộp, dùng làm thức ăn cho chim, net: 408,6 kgs... (mã hs nang mực 5 đó/ mã hs của nang mực 5)
Nang mực 2 miếng 4'' đóng vỉ, dùng làm thức ăn cho chim, net: 39 kgs... (mã hs nang mực 2 miến/ mã hs của nang mực 2 m)
Nang mực 4 miếng 4'' đóng vỉ, dùng làm thức ăn cho chim, net: 189 kgs... (mã hs nang mực 4 miến/ mã hs của nang mực 4 m)
Nang mực 6 miếng 4'' đóng vỉ, dùng làm thức ăn cho chim, net: 174 kgs... (mã hs nang mực 6 miến/ mã hs của nang mực 6 m)
Nang mực 1 miếng 6'' đóng vỉ, dùng làm thức ăn cho chim, net: 284,2 kgs... (mã hs nang mực 1 miến/ mã hs của nang mực 1 m)
Vỏ ốc đã được làm sạch. Quy cách đóng gói: 54kg/kiện. (Tên tiếng anh: Conch Shell).Hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc đã được l/ mã hs của vỏ ốc đã đượ)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 05:Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các chương khác