cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Sẹ và bọc trứng
Sẹ và bọc trứng
Sẹ và bọc trứng

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Sẹ và bọc trứng
Trứng cá tầm Xiberi- Fertilized Sturgeon eggs Xiberi (Acipencer baerii)- Dùng để nhân giống... (mã hs trứng cá tầm xi/ mã hs của trứng cá tầm)
LS- Mucin-Chất nhầy chiết suất từ ốc sên đã gia nhiệt không có mầm bệnh(5kg/chai) cas no. 107-88-0; 7732-18-5;122-99-6- Nguyên liệu cho sản xuất mỹ phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs ls mucinchất/ mã hs của ls mucinch)
DA CA TRA DONG LANH (1PP1120KGS)... (mã hs da ca tra dong/ mã hs của da ca tra do)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 05:Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các chương khác