cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Trứng Artemia (trứng tôm ngâm nước muối)
Trứng Artemia làm thức ăn cho thủy sản: Lucky-OSI (15 oz/can, 12 cans/carton) (425g/lon)... (mã hs trứng artemia l/ mã hs của trứng artemi)
Nguyên liệu thức ăn cho tôm giống: Trứng Artemia(75% LONG BEACH ARTEMIA CYSTS), 25kg/kiện (hàng mới 100%)... (mã hs nguyên liệu thứ/ mã hs của nguyên liệu)
Trứng Artemia cysts (brine shrimp eggs) dùng làm thức ăn cho tôm giống (425g/lon, 12 lon/thùng), hàng mới 100%.... (mã hs trứng artemia c/ mã hs của trứng artemi)
Trứng artemia dùng làm thức ăn thuỷ sản: Brine Shrimp Eggs- Phoenix Brand (450grs/can,12cans/carton). Nhà sản xuất: Ocean Star International USA... (mã hs trứng artemia d/ mã hs của trứng artemi)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 05:Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các chương khác