cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ
Củ hoa lily EREMO... (mã hs củ hoa lily ere/ mã hs của củ hoa lily)
Củ hoa lily MANISSA... (mã hs củ hoa lily man/ mã hs của củ hoa lily)
Củ hoa lily MAYTIME... (mã hs củ hoa lily may/ mã hs của củ hoa lily)
Củ hoa lily TARRANGO... (mã hs củ hoa lily tar/ mã hs của củ hoa lily)
Củ hoa lily PROFUNDO... (mã hs củ hoa lily pro/ mã hs của củ hoa lily)
Củ hoa lily YELLOWEEN... (mã hs củ hoa lily yel/ mã hs của củ hoa lily)
Củ hoa lily CONCA D'OR... (mã hs củ hoa lily con/ mã hs của củ hoa lily)
Củ giống hoa lily (Maldano). Size: 14/16. Hàng mới 100%... (mã hs củ giống hoa li/ mã hs của củ giống hoa)
Củ giống hoa Loa kèn ở dạng ngủ- Zantedeschia Sunclub 16/18... (mã hs củ giống hoa lo/ mã hs của củ giống hoa)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 06:Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và các loại tương tự; cành hoa rời và các loại cành lá trang trí