cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
+ 4
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Củ hoa lily (tên KH: Lilium spp '' FLINSTONE size 18/20"). Hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs củ hoa lily tê/ mã hs của củ hoa lily)
Củ giống hoa lily (tên KH: Lilium spp ''COLARES size 16-18''). Hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs củ giống hoa li/ mã hs của củ giống hoa)
Hạt Sen sấy Qa 100gr... (mã hs hạt sen sấy qa/ mã hs của hạt sen sấy)
Hạt Sen sấy Hop Qa 100gr... (mã hs hạt sen sấy hop/ mã hs của hạt sen sấy)
Hạt Sen sấy Hop Th2 100g... (mã hs hạt sen sấy hop/ mã hs của hạt sen sấy)
Hạt Sen sấy Th/huong 100g... (mã hs hạt sen sấy th// mã hs của hạt sen sấy)
Hạt Sen sấy P.d 100g... (mã hs hạt sen sấy pd/ mã hs của hạt sen sấy)
Hạt Sen sấy Hop Th 150g... (mã hs hạt sen sấy hop/ mã hs của hạt sen sấy)
Trái cà vú... (mã hs trái cà vú/ mã hs của trái cà vú)
Cây giống có rễ: hoa cúc, tên khoa học: Chrysanthemum indicum, không có đất.... (mã hs cây giống có rễ/ mã hs của cây giống có)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 06:Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và các loại tương tự; cành hoa rời và các loại cành lá trang trí