cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Phong lan
Hoa lan cắt cành Dendrobium hybrids... (mã hs hoa lan cắt càn/ mã hs của hoa lan cắt)
Hoa phong lan tuoi cat canh, lan Dendrobium... (mã hs hoa phong lan t/ mã hs của hoa phong la)
Hoa lan tươi cắt cành, Dendrobium, sản phẩm trồng trọt... (mã hs hoa lan tươi cắ/ mã hs của hoa lan tươi)
Hoa phong lan cắt cành. Dendrobium, Sản phẩm trồng trọt... (mã hs hoa phong lan c/ mã hs của hoa phong la)
Hoa phong lan (Dendrobium) cắt cành, sản phẩm trồng trọt... (mã hs hoa phong lan/ mã hs của hoa phong la)
Fresh Orchid Cut Flowers- Hoa phong lan tươi cắt cành (Dendrobium)... (mã hs fresh orchid cu/ mã hs của fresh orchid)
Lan cắt cành (12 cành/bịch) màu tím (FRESH ORCHID CUT FLOWERS SONIA-SN- 12 cành/bịch), Hàng mới 100%... (mã hs lan cắt cành 1/ mã hs của lan cắt cành)
Hoa vũ Nữ cắt cành (30 cành/hộp)... (mã hs hoa vũ nữ cắt c/ mã hs của hoa vũ nữ cắ)
Hoa vu Nữ cắt cành (40 cành/hộp)... (mã hs hoa vu nữ cắt c/ mã hs của hoa vu nữ cắ)
hoa lan vũ nữ cắt cành (Oncidium Gower Ramsey (4L)... (mã hs hoa lan vũ nữ c/ mã hs của hoa lan vũ n)
Hoa lan vũ nữ (cắt cành)... (mã hs hoa lan vũ nữ/ mã hs của hoa lan vũ n)
Hoa lan mokara (cắt cành)... (mã hs hoa lan mokara/ mã hs của hoa lan moka)
Hoa Lan Hồ Điệp lai cắt cành... (mã hs hoa lan hồ điệp/ mã hs của hoa lan hồ đ)
Hoa lan vũ nữ (oncidium)... (mã hs hoa lan vũ nữ/ mã hs của hoa lan vũ n)
Hoa lan hồ điệp (Phalaenopsis)... (mã hs hoa lan hồ điệp/ mã hs của hoa lan hồ đ)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 06:Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và các loại tương tự; cành hoa rời và các loại cành lá trang trí