cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Lá Bạch Đàn (Eucalyptus) tươi cắt cành... (mã hs lá bạch đàn eu/ mã hs của lá bạch đàn)
Cành khuynh diệp tươi(bạch đàn). Hàng mới 100%, do Trung Quốc sản xuất.... (mã hs cành khuynh diệ/ mã hs của cành khuynh)
Hoa tươi Lá Bạc cắt cành dài 0.5m. Cơ sở sản xuất DE GOOIJER INTERNATIONAL B.V... (mã hs hoa tươi lá bạc/ mã hs của hoa tươi lá)
HOA LÁ CHANH TƯƠI CẮT CÀNH (DÀI TỪ 0.5-1M) Hàng mới 100%. Cơ sở sản xuât HOEK FLOWERS... (mã hs hoa lá chanh tư/ mã hs của hoa lá chanh)
Lá khuynh diệp (EUCALYPTUS), 350 bó đóng trong 21 thùng. Nhà sản xuất LIGURIA BLUMEN S.R.L. Hàng mới 100%... (mã hs lá khuynh diệp/ mã hs của lá khuynh di)
Hoa LÁ BẠC tươi cắt cành dài 0.5-1m. Hàng mới 100 %. Cơ sở sản xuất YUNNAN HUAZHIYUN IMPORT AND EXPORT CO.LTD... (mã hs hoa lá bạc tươi/ mã hs của hoa lá bạc t)
Cành thông (Abies),Kích thước: 50cm, 500 cành đóng trong 6 thùng. Nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL.Hàng mới 100%... (mã hs cành thông abi/ mã hs của cành thông)
Cỏ nút (gói=bó)... (mã hs cỏ nút gói=bó/ mã hs của cỏ nút gói=)
Cỏ hột nút (gói=bó)... (mã hs cỏ hột nút gói/ mã hs của cỏ hột nút)
Lá dương xỉ mềm L... (mã hs lá dương xỉ mềm/ mã hs của lá dương xỉ)
Lá dương xỉ mềm M... (mã hs lá dương xỉ mềm/ mã hs của lá dương xỉ)
Lá dương xỉ cứng LL... (mã hs lá dương xỉ cứn/ mã hs của lá dương xỉ)
Lá chanh... (mã hs lá chanh/ mã hs của lá chanh)
Lá đinh lăng... (mã hs lá đinh lăng/ mã hs của lá đinh lăng)
Lá dương xỉ mềm LL... (mã hs lá dương xỉ mềm/ mã hs của lá dương xỉ)
Lá dương xỉ cứng L... (mã hs lá dương xỉ cứn/ mã hs của lá dương xỉ)
Lá dương xỉ cứng M... (mã hs lá dương xỉ cứn/ mã hs của lá dương xỉ)
Lá chanh (dùng để trang trí)... (mã hs lá chanh dùng/ mã hs của lá chanh dù)
Lá dương xỉ (dùng để trang trí)... (mã hs lá dương xỉ dù/ mã hs của lá dương xỉ)
Lá dong (dùng để trang trí)... (mã hs lá dong dùng đ/ mã hs của lá dong dùn)
Lá chanh (cành thực vật trang trí)... (mã hs lá chanh cành/ mã hs của lá chanh cà)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 06:Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và các loại tương tự; cành hoa rời và các loại cành lá trang trí