cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Thực vật khô các loại-Reed stick H10inch (8pcs/set), mới 100%... (mã hs thực vật khô cá/ mã hs của thực vật khô)
Cọng lục bình 200 cm bộ 10 để trang trí mới 100%... (mã hs cọng lục bình 2/ mã hs của cọng lục bìn)
Lá diễn đã được sấy khô... (mã hs lá diễn đã được/ mã hs của lá diễn đã đ)
Lá dứa (50x7oz(200g))... (mã hs lá dứa 50x7oz/ mã hs của lá dứa 50x7)
Lá dứa-6 x 12 x 100g... (mã hs lá dứa6 x 12 x/ mã hs của lá dứa6 x 1)
Lá dứa-50Pktsx200G... (mã hs lá dứa50pktsx2/ mã hs của lá dứa50pkt)
Lá vải khô ép bánh (20.98 Kg/Bao)... (mã hs lá vải khô ép b/ mã hs của lá vải khô é)
Lá tre mai khô (Bamboo Leaf)... (mã hs lá tre mai khô/ mã hs của lá tre mai k)
Lá chuối... (mã hs lá chuối/ mã hs của lá chuối)
Lá giang khô từ vườn rừng trồng... (mã hs lá giang khô từ/ mã hs của lá giang khô)
Lá chít khô từ vườn rừng trồng... (mã hs lá chít khô từ/ mã hs của lá chít khô)
Lá chuối-1kg x 12... (mã hs lá chuối1kg x/ mã hs của lá chuối1kg)
Lá khoai mì bào-500g x 20... (mã hs lá khoai mì bào/ mã hs của lá khoai mì)
Lá chuối-400g x 25... (mã hs lá chuối400g x/ mã hs của lá chuối400)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 06:Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và các loại tương tự; cành hoa rời và các loại cành lá trang trí