cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Khoai tây củ... (mã hs khoai tây củ/ mã hs của khoai tây củ)
Khoai tây tươi nguyên củ... (mã hs khoai tây tươi/ mã hs của khoai tây tư)
Khoai tây củ thương phẩm do TQSX... (mã hs khoai tây củ th/ mã hs của khoai tây củ)
Khoai tây củ (không để làm giống)... (mã hs khoai tây củ k/ mã hs của khoai tây củ)
CỦ KHOAI TÂY TƯƠI DÙNG LÀM THỰC PHẨM... (mã hs củ khoai tây tư/ mã hs của củ khoai tây)
Potato (khoai tây) ... (mã hs potato khoai t/ mã hs của potato khoa)
Khoai tây củ tươi 275 bao; 40kg/01bao... (mã hs khoai tây củ tư/ mã hs của khoai tây củ)
Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Khoai tây (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 07:Rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được