cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
NGÒ RÍ... (mã hs ngò rí/ mã hs của ngò rí)
Tỏi to ... (mã hs tỏi to/ mã hs của tỏi to)
Tỏi lột ... (mã hs tỏi lột/ mã hs của tỏi lột)
củ hành tím... (mã hs củ hành tím/ mã hs của củ hành tím)
Sả bào đông IQF... (mã hs sả bào đông iqf/ mã hs của sả bào đông)
Củ tỏi lột vỏ tươi... (mã hs củ tỏi lột vỏ t/ mã hs của củ tỏi lột v)
Sả cắt khúc đông IQF... (mã hs sả cắt khúc đôn/ mã hs của sả cắt khúc)
Sả bào đông lạnh (1 thùng/9.08Kgs)... (mã hs sả bào đông lạn/ mã hs của sả bào đông)
Sả bằm hủ 16oz đông lạnh (1 thùng/10.9Kgs)... (mã hs sả bằm hủ 16oz/ mã hs của sả bằm hủ 16)
Sả bằm ớt hủ 16oz đông lạnh (1 thùng/10.9Kgs)... (mã hs sả bằm ớt hủ 16/ mã hs của sả bằm ớt hủ)
Sả bằm bịch 16oz đông lạnh (1 thùng/13.62Kgs)... (mã hs sả bằm bịch 16o/ mã hs của sả bằm bịch)
Sả bằm bịch 32oz đông lạnh (1 thùng/18.16Kgs)... (mã hs sả bằm bịch 32o/ mã hs của sả bằm bịch)
Củ kiệu (24 x 400g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs củ kiệu 24 x 4/ mã hs của củ kiệu 24)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 07:Rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được