cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Bắp cải cuộn (cuộn tròn)(SEN)
BẮP CẢI TƯƠI (TQSX)... (mã hs bắp cải tươi t/ mã hs của bắp cải tươi)
Rau bắp cải tươi TQSX... (mã hs rau bắp cải tươ/ mã hs của rau bắp cải)
Cải thảo... (mã hs cải thảo/ mã hs của cải thảo)
Cải thìa... (mã hs cải thìa/ mã hs của cải thìa)
BẮP CẢI CUỘN... (mã hs bắp cải cuộn/ mã hs của bắp cải cuộn)
Bắp cải trắng... (mã hs bắp cải trắng/ mã hs của bắp cải trắn)
Bắp cải cuộn tròn... (mã hs bắp cải cuộn tr/ mã hs của bắp cải cuộn)
Bắp cải FRESH VEGETABLES.... (mã hs bắp cải fresh v/ mã hs của bắp cải fres)
Cải thảo (Fresh chinese Cabbage) 1 bag 15kgs ... (mã hs cải thảo fresh/ mã hs của cải thảo fr)
Bắp cải cuộn Việt Nam 02 thùng x 20kg,hàng mới 100%... (mã hs bắp cải cuộn vi/ mã hs của bắp cải cuộn)
Bắp cải tươi(dạng cuộn), trồng tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs bắp cải tươidạ/ mã hs của bắp cải tươi)
Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Bắp cải (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 07:Rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được