cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn)
RAU CHÂN VỊT ĐL... (mã hs rau chân vịt đl/ mã hs của rau chân vịt)
RAU CHÂN VỊT MẪU... (mã hs rau chân vịt mẫ/ mã hs của rau chân vịt)
BO XOI CAP DONG IQF... (mã hs bo xoi cap dong/ mã hs của bo xoi cap d)
RAU BÓ XÔI CẤP ĐÔNG... (mã hs rau bó xôi cấp/ mã hs của rau bó xôi c)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 07:Rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được