cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)
TRÁI SỪNG TƯƠI... (mã hs trái sừng tươi/ mã hs của trái sừng tư)
Ớt HiỂM (SALLY)... (mã hs ớt hiểm sally/ mã hs của ớt hiểm sal)
TRÁI ỚT SỪNG TƯƠI... (mã hs trái ớt sừng tư/ mã hs của trái ớt sừng)
Ớt tươi- FRESH CHILLI... (mã hs ớt tươi fresh/ mã hs của ớt tươi fre)
Lá ớt muối đã được sơ chế đóng trong thùng gỗ.... (mã hs lá ớt muối đã đ/ mã hs của lá ớt muối đ)
Ớt hiểm đông lạnh (340Gr x 40Bags) 13.6kg/thùng... (mã hs ớt hiểm đông lạ/ mã hs của ớt hiểm đông)
Ớt ngâm muối, xuất xứ Việt Nam, đóng 500kg/kiện, hàng mới 100%.... (mã hs ớt ngâm muối x/ mã hs của ớt ngâm muối)
Ớt muối nghiền, 700 kg/ kiện, 72 kiện. NSX: Công ty cổ phần thực phẩm Đức Lộc. Mới 100 %... (mã hs ớt muối nghiền/ mã hs của ớt muối nghi)
Ớt muối, 200 kg/ túi, 72 thùng (1 túi/ 1 thùng). NSX: Công ty cổ phần thực phẩm Đức Lộc. Mới 100 %... (mã hs ớt muối 200 kg/ mã hs của ớt muối 200)
Ớt muối, 250 kg/kiên x 12 kiện + 220 kg/kiện x 48 kiện. NSX: Công ty cổ phần thực phẩm Đức Lộc. Mới 100 %... (mã hs ớt muối 250 kg/ mã hs của ớt muối 250)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 07:Rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được