cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ
Chanh muối CH (5Kg x 2). Hàng mới 100%... (mã hs chanh muối ch/ mã hs của chanh muối c)
Tắc xí muội Tấn Lộc (900Gr x 15). Hàng mới 100%... (mã hs tắc xí muội tấn/ mã hs của tắc xí muội)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 07:Rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được