cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
ĐẬU TRẮNG- WHITE URAD GOTA (20X1KG). HÀNG MỚI 100%.... (mã hs đậu trắng whit/ mã hs của đậu trắng w)
ĐẬU ĐEN- BLACK URID WHOLE (40X500GM). HÀNG MỚI 100%.... (mã hs đậu đen black/ mã hs của đậu đen bla)
ĐẬU RĂNG NGỰA ĐEN- BLACK CHANNA (25KG). HÀNG MỚI 100%.... (mã hs đậu răng ngựa đ/ mã hs của đậu răng ngự)
ĐẬU RĂNG NGỰA TRẮNG- KABULI CHANA (40X500G). HÀNG MỚI 100%.... (mã hs đậu răng ngựa t/ mã hs của đậu răng ngự)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 07:Rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được