cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chưa bóc vỏ
Hạt điều thô... (mã hs hạt điều thô/ mã hs của hạt điều thô)
Hạt điều chưa bóc vỏ... (mã hs hạt điều chưa b/ mã hs của hạt điều chư)
Hạt điều thô nguên vỏ... (mã hs hạt điều thô ng/ mã hs của hạt điều thô)
Điều thô chưa tách vỏ... (mã hs điều thô chưa t/ mã hs của điều thô chư)
Hạt điều thô. Mới 100%... (mã hs hạt điều thô m/ mã hs của hạt điều thô)
HAT DIEU THO NGUYEN VO... (mã hs hat dieu tho ng/ mã hs của hat dieu tho)
hạt điều thô nguyên vỏ... (mã hs hạt điều thô n/ mã hs của hạt điều th)
Hạt điều thô chưa bóc vỏ... (mã hs hạt điều thô ch/ mã hs của hạt điều thô)
Hạt điều khô chưa bóc vỏ... (mã hs hạt điều khô ch/ mã hs của hạt điều khô)
Hạt điêu thô chưa bóc vỏ... (mã hs hạt điêu thô ch/ mã hs của hạt điêu thô)
HAT DIEU THO CHUA BOC VO... (mã hs hat dieu tho ch/ mã hs của hat dieu tho)
Hạt điều thô(chưa bốc vỏ)... (mã hs hạt điều thôch/ mã hs của hạt điều thô)
Hạt điều thô (chưa bóc vỏ)... (mã hs hạt điều thô c/ mã hs của hạt điều thô)
Hạt điều thô (hàng mới 100%)... (mã hs hạt điều thô h/ mã hs của hạt điều thô)
Hạt diều thô chưa bóc vỏ Indonesia... (mã hs hạt diều thô ch/ mã hs của hạt diều thô)
Hạt điều thô (nguyên liệu) chưa bóc vỏ... (mã hs hạt điều thô n/ mã hs của hạt điều thô)
Hạt điều thô Indonesia (chưa bốc vỏ). Hàng mới 100%... (mã hs hạt điều thô in/ mã hs của hạt điều thô)
Hạt điều thô- DRIED RAW CASHEW NUTS IN SHELL(hàng mới 100%)... (mã hs hạt điều thô d/ mã hs của hạt điều thô)
HẠT ĐIỂU THÔ, CHƯA QUA CHẾ BIẾN, CÒN VỎ, CHỈ MỚI QUA SƠ CHẾ PHƠI KHÔ... (mã hs hạt điểu thô c/ mã hs của hạt điểu thô)
Hạt điều 100g hàng mới 100%... (mã hs hạt điều 100g h/ mã hs của hạt điều 100)
Hạt điều 250g hàng mới 100%... (mã hs hạt điều 250g h/ mã hs của hạt điều 250)
Hạt điều vỏ lụa 100gr Essenti... (mã hs hạt điều vỏ lụa/ mã hs của hạt điều vỏ)
Hạt Điều Original Vinamit 170gr... (mã hs hạt điều origin/ mã hs của hạt điều ori)
Hạt Điều Sea Salt Vinamit 170gr... (mã hs hạt điều sea sa/ mã hs của hạt điều sea)
Hạt điều không vỏ hộp OVAL 300GR hàng mới 100%... (mã hs hạt điều không/ mã hs của hạt điều khô)
Hạt điều lụa rang muối OVAL 400GR(480GR) hàng mới 100%... (mã hs hạt điều lụa ra/ mã hs của hạt điều lụa)
HẠT ĐIỀU THÔ (Raw Cashew nuts, đóng 22.68kgs/thùng carton)... (mã hs hạt điều thô r/ mã hs của hạt điều thô)
Điều rang muối Tám Bình Dương (AE600) loại AA 450gr-Essenti... (mã hs điều rang muối/ mã hs của điều rang mu)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 08:Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa