cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Đã bóc vỏ

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Đã bóc vỏ
Nhan hat Walnuts nguyen/be da tach vo... (mã hs nhan hat walnut/ mã hs của nhan hat wal)
Nhân hạt óc chó... (mã hs nhân hạt óc chó/ mã hs của nhân hạt óc)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 08:Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa