cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Đã bóc vỏ

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Đã bóc vỏ
Hạt dẻ cười đã bóc vỏ, hàng mới 100%... (mã hs hạt dẻ cười đã/ mã hs của hạt dẻ cười)
Hạt hồ trăn nhân đã bóc vỏ (Tên khoa học: Pistacia vera)... (mã hs hạt hồ trăn nhâ/ mã hs của hạt hồ trăn)
NHÂN HẠT DẺ CƯỜI ĐÃ ĐƯỢC PHÂN LOẠI... (mã hs nhân hạt dẻ cườ/ mã hs của nhân hạt dẻ)
Hạt dẻ cười Lương Gia rang muối 150g... (mã hs hạt dẻ cười lươ/ mã hs của hạt dẻ cười)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 08:Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa