cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Khô
Cam Sấy, nsx: Sao Thái Dương; mới 100%... (mã hs cam sấy nsx s/ mã hs của cam sấy nsx)
Chanh sấy, nsx: Sao Thái Dương; mới 100%... (mã hs chanh sấy nsx/ mã hs của chanh sấy n)
Vỏ Quýt khô, nsx: Sao Thái Dương; mới 100%... (mã hs vỏ quýt khô ns/ mã hs của vỏ quýt khô)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 08:Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa